Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
TÜRK TARİHİNİN SOSYOLOJİSİ
Code
TAR379
Course Info
İslam öncesi Türk düşüncesi. İslam öncesi Türk düşüncesinden örnekler. İslam sonrası Türk  düşüncesi ve örnekler. Düşünce dünyası ve felsefe. Bazı dergiler. Fikir çevreleri.  Meşrutiyet’in felsefecileri: Baha Tevfik, Ahmet Hilmi, Rıza Tevfik, Ziya Gökalp. Cumhuriyet  dönemi: M. Emin Erişirgil, Şekip Tunç, Orhan Sadettin, Mehmet İzzet.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam