Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
T.C. SOSYAL VE İKTİSAT TARİHİ
Code
TAR452
Course Info
Cumhuriyete giden yolda II. meşrutiyetle başlayan sosyal ve siyasal değişimin toplumsal göstergeleri; sivil kurumlar, kitle iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve gündelik hayata yön vermeye başlaması; Edebiyat ve fikri alanda yeni akımların toplum düşüncesindeki akisleri; Birinci dünya savaşı öncesinde yaşanan kitlesel göçler ve bunun çevreye, kentlere ve kırsala yansımaları; sağlık, eğitim ve sosyal kurumlarda Cumhuriyet öncesi vaziyet; I. Dünya savaşı ve Milli Mücadele yıllarında meydana gelen kırılma ve nüfus azalması; Cumhuriyet idaresinin toplumsal yansımaları ve tepkiler; İlke ve İnkılapların uygulanmasında karşılaşılan güçlükleri; Eğitim ve sağlık alanlarında yapılan yeniliklerin etkileri ve 1950 yılına kadar takip ettiği seyir bu dersin içeriğini oluşturur. 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam