Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
MİLLİ MÜCADELE TARİHİ
Code
TAR423
Course Info
Bu dersin amacı, Mustafa Kemal Paşa liderliğinde gerçekleşen Türk Milli Mücadelede sürecini bütün yönleriyle ortaya koymaktır. Mondros Mütarekesiyle başlayıp, Lozan Antlaşmasıyla sona eren bir dönemi kapsar. Türk Milli Mücadelesi olarak tanımlanan bu dönem içerisinde Mustafa Kemal ve arkadaşlarının öncülük ettiği askeri, siyasi olaylar irdelenir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam