Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ-III
Code
TAR358
Course Info
Osmanlı Devleti’nin 1650-1789 sürecindeki siyasî olayları ele alınarak XVII. yüzyılın başlarından itibaren belirgin bir biçimde ortaya çıkan bozulmanın şartları ve etkileri değerlendirilecektir. Avrupalı devletler açısından bir güç ve denge unsuru olarak görülen Osmanlı Devleti’nin bu süreçteki rolü üzerinde durularak Avrupa tarihi içerisindeki yeri karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır. Fransız İhtilâli öncesi Osmanlı Devleti’nde yaşanan ıslahat ve reform hareketleri analiz edilecektir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam