Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
TÜRKİSTAN TARİHİ-I
Code
TAR355
Course Info
Orta Asya buluntularına göre Türk Tarihinin en erken devirleri, Türk tarihinin yazılı kayıtlarda yer almaya başlaması ve Çin yıllıkları, Asya Hunlarının (Hiung-Nu) ortaya çıkışları, Asya Hunlarının Yüeh-Chih ve Çin ile ilişkileri, İpek yolunun ortaya çıkışı, Hunların bölünmeleri, Juan Juanlar, Göktürklerin ortaya çıkışı ve güçlenmeleri, Göktürklerin yeniden kuruluşu, Orhun Yazıtları, Göktürklerin yıkılışı, Karluklar, Basmıllar, Uygur Devletinin Kuruluşu, Uygurların yıkılışı, Uygur kültürü ve hukuk belgeleri, Hazarlar, İbn Fazlan Seyahatnamesi, Oğuzlar, Peçenekler, Sabirler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam