Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
OSMANLI DEVLETİ TARİHİ I (1299-1450)
Code
TAR254
Course Info
Osmanlı tarihi ile ilgili kaynakların tanıtılması. Osmanlı Beyliği ve diğer beyliklerin kuruluşunu hazırlayan faktörler üzerinde durulması. Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ve menşei ile ilgili nazariyeler hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda gelişmesinde ve büyümesinde etkili olan faktörler. Osman Bey dönemi siyasi olayları. Orhan Bey dönemi siyasi olayları. I. Murat dönemi siyasi olayları. Yıldırım Bayezid dönemi siyasi olayları. Fetret Devri ve bu dönemin Osmanlı Tarihindeki yeri. II. Murat dönemi siyasi olayları. Döneminin Osmanlı Tarihindeki yeri ve öneminin genel değerlendirilmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam