Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II
Code
TAR252
Course Info
Türk kültür tarihinin Orta Asya'daki temelleri, Orta Asya'dan günümüze Türk kültür ve uygarlığının gelişmesi. Türk kültürü, sanatı, mimarisi, medeniyeti, folkloru, sosyal yapı özellikleri.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam