Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ-II
Code
TAR252
Course Info
Türk kültür tarihinin Orta Asya'daki temelleri, Orta Asya'dan günümüze Türk kültür ve uygarlığının gelişmesi. Türk kültürü, sanatı, mimarisi, medeniyeti, folkloru, sosyal yapı özellikleri.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam