Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
TARİH METODOLOJİSİ VE BİBLİYOGRAFYASI-I
Code
TAR253
Course Info
Bu derste, tarihin tanımı, tarih biliminin konusu, tarih araştırmalarının sosyal gelişmedeki rolü, tarih bilimi ile diğer bilimler arasındaki ilişkiler,yardımcı bilimsel inceleme alanları, tarihin kısımları, tarih yazıcılığının çeşitleri, tarihin yazılı ve sözlü kaynakları, bunların değerlendirme biçimleri, tarihi kaynakların değerlendirilmesi, tarihte tahlil, tenkid ve terkip metotları tartışılmaya çalışılacaktır. 
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam