Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Final Sınavı Programı 01 January 2018
Mazeret Sınavları 27 November 2017
2017-2018 Ders Programı 27 September 2017
Yaz Okulu Hakkında 13 June 2017
Course Details
Course Title
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I
Code
TAR251
Course Info
Orta Asya Türk ve Moğol topluluklarının yarattıkları bozkır kültürünü oluşturan unsurların çağdaş (yerleşik) kültürlerle (özellikle Çin) mukayeseli bir şekilde ve karşılıklı ilişkiler göz önünde bulundurularak Uygurlara kadar incelenmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam