Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
HISTORY DEPARTMENT 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ I
Code
TAR251
Course Info
Orta Asya Türk ve Moğol topluluklarının yarattıkları bozkır kültürünü oluşturan unsurların çağdaş (yerleşik) kültürlerle (özellikle Çin) mukayeseli bir şekilde ve karşılıklı ilişkiler göz önünde bulundurularak Uygurlara kadar incelenmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam