Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
BİTİRME PROJESİ
Code
COG499
Course Info
Lisans öğrencilerinin belirleyecekleri bir konuda araştırma yaparak, sonuçları rapor şeklinde sunmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilere Araştırma yapma nedenleri, Araştırma konusu belirleme, Araştırma sorularının tespiti, Hipotez geliştirme Literatür taraması, Literatür özeti, Yaygın referans gösterme metotları,, Referans kullanmada etik konular, Alan çalışması hazırlıkları, Araştırma objeleri ile ilgili etik konular, Uygun araştırma şekli, Araştırma önerisi yazma, Tez konusu ile ilgili tanımlamalar ve ölçüler, Araştırma hipotezinin yeniden değerlendirilmesi, Veri kaynaklarını tespit etme, Veri toplama, Uygun araştırma metodu seçme, Analiz yöntemleri ile ilgili değerlendirmeler, Araştırma metoduna karar verme, Alan çalışması için yasal izinler, Alan çalışması ilke ve kuralları, Alan çalışmasında karşılaşılabilecek sorunlar, Büro çalışmaları, Tez müsvettesi hazırlama ve Tez yazımı gibi konularda uygulamalar yaptırılmaktadır
Credit
2
ECTS
8
Design ~GAÜN WebTeam