Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE'NİN İÇ BÖLGELERİ
Code
COG304
Course Info
Bu derste Türkiye’nin iç bölgeleri olarak adlandırılan İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin fiziki ve beşeri ortam koşulları ve etkileşimi üzerinde durulur. İç bölgelerin jeomorfolojik, iklimsel, vejetatif, beşeri, ekonomik özellikleri ve bunun mekana dayalı farklılaşması konuları arasındadır.
Credit
3
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam