Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KENT COĞRAFYASI
Code
COG305
Course Info
Şehirlerin ortaya çıkışı, şehirleşme nedenleri ve şehirsel arazi kullanım kalıplarını öğretmek bu dersin amaçları arasında yer almaktadır. Bu derste şehirlerin tanımı ve ilgili kavramlar, şehirlerin kökeni ve başlıca teoriler, şehirsel coğrafî görünümler, şehirsel fizikî çevre, şehir coğrafyasında modeller (Thünen modeli, merkezi yerler teorisi gibi), şehircilik kuramlarını geliştiren çeşitli okullar (Chicago ve Los Angeles), şehir içi arazi kullanımı, şehir ve etki sahası, şehirleşme, şehirleşme tipleri ve şehirsel fonksiyonlar ve sınıflandırılması gibi konular şehir coğrafyası kapsamında yer almakta ve incelenmektedir.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam