Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SANAYİ COĞRAFYASI
Code
COG208
Course Info
Coğrafyanın bir alt dalı olarak, coğrafya-sanayi arasındaki ilişki, sanayileşmenin ortaya çıkması ve gelişimi ve bugünkü durum, yer seçim kriterlerinin özellikleri ve küreselleşmeyle sanayileşme arasındaki ilişkilere açıklık getirmek dersin temel amacıdır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam