Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE BEŞERİ COĞRAFYASI
Code
COG202
Course Info
Türkiye`de yerleşme, yerleşmenin evrimi, nüfus, nüfus gelişimi ve politikaları, meskenler, tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık, ormancılık, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım, eğitim, güvenlik özellikleri, kalkınma sorunları ve sanayileşme politikaları dersin temel konu başlıklarındandır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam