Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
NÜFUS COĞRAFYASI
Code
COG205
Course Info
Nüfus ve demografi kavramlarını kavrayabilme ve nüfus araştırmalarının güncel konularını takip edebilmenin yanında nüfus artışını etkileyen faktörlerin coğrafi temellerini açıklamak, nüfus artışı ve kalkınma ikilemini, bölgesel sosyo-ekonomik ve mekansal farklılıklarla birlikte anlamak, dünyada uygulanmakta olan nüfus politikaları konusunda az gelişmiş ve gelişmiş ülkeler arasındaki farklılaşmanın coğrafi ve sosyo-kültürel temellerini açıklamak ve son olarak dünyada nüfus artışı ve dengesiz dağılımının yol açtığı sorunlar konusunda analiz yapabilme becerisini geliştirmektir.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam