Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİĞİ
Code
COG112
Course Info
Bu derste, Siyasi Coğrafya hakkında genel bilgiler verildikten sonra jeopolitik teoriler üzerinde durulacaktır. Ayrıca Türkiye’nin jeopolitik ve jeostratejik açıdan sahip olduğu stratejik önemi üzerinde durulmakta bu bağlamda ülkemizi durağan ve durağan olmayan faktörleri ayrı ayrı ele alınarak değerlendirilmektedir.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam