Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
AKARSULAR VE GÖLLER
Code
COG110
Course Info
Yeraltı suları, kaynaklar ve akarsular ile ilgili genel bilgilerin ve hidrolojik döngünün açıklanması. Dersin İçeriğinde ise yeraltı sularının tanımı, kaynakların oluşumu ve kaynak tipleri, akarsuların oluşumunda rol oynayan etmenler, akarsu rejim tipleri, akarsu rejimine etki eden faktörler, akarsu, kaynaklar ve yeraltı sularından faydalanma yer almaktadır.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam