Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
EKONOMİK COĞRAFYA
Code
COG116
Course Info
Ekonomik Coğrafya dersinde, öğrencilere teorik ve pratik kavramlar hakkında genel bir giriş sağlanacak, ekonomik coğrafyanın geçmişi ve yeni ekonomik coğrafyanın yaklaşımlarının neler olduğu ele alınacaktır. Ders kapsamında, ekonomik sistemlerin temelleri üzerinde durulacak, günümüzde var olan ekonomik sistemlerin neler olduğu farklı boyutlarıyla irdelenecektir. Ekonomik coğrafya dersinin amacı Dünya ekonomik sistemlerini anlamaktır.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam