Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
DOĞA FELSEFESİ
Code
COG111
Course Info
Tabiat felsefesi,İlkçağ filozoflarının doğaya bakışı,Aristoteles’in doğa felsefesi, Ortaçağ filozoflarının doğaya yaklaşımı,Descartes ve yeni doğa anlayışı, Bacon ve Vico’nun doğaya bakışı, Doğa bilimlerinin metodolojisi,Nedensellik, Determinizm, indeterminizm ve olasılık, Özgür irade ve determinizm,Radikal özgürlük teorileri, Mekanizm ve finalite uygunluğu dersin temel konu başlıkları arasındadır.
Credit
3
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam