Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
COĞRAFYAYA GİRİŞ
Code
COG113
Course Info
Coğrafya biliminin tarihsel gelişimi ve coğrafyadaki yeni ve eski paradigmaların keşfi dersin öncelikli amacıdır. Dersin temel içeriği coğrafyadaki sistematik iki ayrım olan fiziki ve beşeri coğrafyayı tanıtmak, fiziki ve beşeri coğrafyanın ilgi alanına giren konuları güncel gelişmeler ışığında yorumlamaktır.
Credit
3
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam