Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Code
TDE483
Course Info
Bilim nedir? Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler. Nitel ve Nicel araştırmaların farkı. Sosyal bilimlerde problem, araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin toplanması ve veri toplama yöntemleri, verilerin kaydedilmesi, analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam