Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ESKİ TÜRK EDEBİYATINDA SEÇME METİNLER-II
Code
TDE480
Course Info
Osmanlı döneminde verilmiş sanat değeri yüksek edebî eserleri yazılı ve matbu kaynaklardan okuma, anlama ve yorumlama.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam