Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
UYGULAMALI HALK BİLİMİ
Code
TDE476
Course Info
Uygulamalı halk bilimi kavramı ve bu alanda yapılan araştırmalar. Küresel ve yerelin mücadelesi. Halk kültürünü güçlendirme yolları. Halk kültürünü yaşatma ve yayma çalışmaları. Teknolojinin halk kültürünü yayma ve yaşatmada kullanımı.Yaşayan insan hazineleri ve somut olmayan kültürün müzelenmesi. Halk kültürünün sosyal, kültürel alanda görülen problemlere çözüm üretimi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam