Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KADIN FOLKLORU-II
Code
TDE472
Course Info
Kültür ve cinsiyet ilişkisi. Kadının yaratıcısı ve icracısı olduğu halk edebiyatı ürünlerinde kullandığı dil ve üslûp. Masal anaları, Ağıtçı kadınlar. Kadın toplantıları ve buralarda söylenen edebi ürünler.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam