Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GENEL DİL BİLİMİ
Code
TDE462
Course Info
Dil Biliminin tanımı, dil bilgisi ile dil bilimi arasındaki farklılıklar. Dünyada ve Türkiye’de dil biliminin gelişimi, bir bilim dalı haline gelişi. Dil Bilimi ile ilgili yapılan çalışmalar ve bunların Türkolojideki yansımaları. Dil Biliminin alt dalları hakkında genel bilgi, bu alt dallardan Ses Bilimi, Biçim Bilimi. Dizim Bilimi, Lehçe Bilimi, Anlam Bilimi hakkında genel bilgi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam