Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM)
Code
TDE455
Course Info
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi durumu. Sebk-i Hindi akımı. Şeyhülislam Yahya, Neşati, Nef’i, Naili, Sabit, Nabi vd. şairlerin biyografileri, eserleri, edebi kişilikleri, klâsik şiir içindeki yerleri, gerek kendi dönemleri, gerekse sonraki dönem şairleri üzerindeki etkileri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam