Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
XVII. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI (NAZIM)
Code
TDE455
Course Info
17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin sosyal, siyasi, kültürel ve edebi durumu. Sebk-i Hindi akımı. Şeyhülislam Yahya, Neşati, Nef’i, Naili, Sabit, Nabi vd. şairlerin biyografileri, eserleri, edebi kişilikleri, klâsik şiir içindeki yerleri, gerek kendi dönemleri, gerekse sonraki dönem şairleri üzerindeki etkileri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam