Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK DİLİ TARİHİNDE MORFOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER
Code
TDE454
Course Info
Türk dilinin tarihi süreç içinde morfolojik olarak geçirdiği değişiklikler. Fonetik değişikliklerin morfolojik değişiklikler üzerindeki etkisi. Bunların artzamanlı yöntemle ortaya konması ve karşılaştırmalı olarak gösterilmesi.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam