Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ (KUZEYBATI GRUBU)
Code
TDE453
Course Info
Çağdaş Türk lehçeleri içinde kuzeybatı grubu lehçelerinin yeri ve genel özellikleri. Kuzey grubuna giren Kazak ve Kırgız Türkçeleri, Kazak ve Kırgız edebiyatlarının oluşum süreçleri. Kazak ve Kırgızların tarihleri. Kazak Türkçesinin ses ve şekil bilgisi özellikleri, metinler üzerinde uygulamalı çalışmalar.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam