Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ÇAĞATAY TÜRKÇESİ
Code
TDE452
Course Info
Çağatay Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri. Dönemin ses ve şekil bilgisi özellikleri. Çağatay edebi mekteplerinden Semerkant ve Herat’ın tarihi önemi. Çağatay leksikoloji mektebi ve sözlüklerinin tanıtılması. Çağatay Türkçesi edebi eserleri, özellikleri ve metinler üzerinde ses ve şekil bilgisi incelemeleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam