Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GELENEKLER VE HALK İNANÇLARI-II
Code
TDE382
Course Info
Halk inançları ve hurafe kavramı. Halk inançlarının kökeni; din ve mit ilişkisi.  Gelenekte değişim, dönüşüm, gelişme ve yozlaşma kavramları. Geleneğin güncellenmesi. Gelenekte değişim yönetimi. Halk inançlarının toplum hayatındaki yeri. Din ve inançların yansıdığı çeşitli pratikler ve uygulamalar.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam