Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATI-II
Code
TDE368
Course Info
Türk dünyası edebiyatlarının tanınmış şahsiyetlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Çeşitli edebi türlerde verilen eserlerin dil, üslup, muhteva, biçim vs. yönlerden karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam