Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI II
Code
TDE360
Course Info
Mistisizm, tasavvuf, sûfi, mutasavvıf kavramları. İlâhi Aşk, Cezbe, Vahdet-i Vücûd, İnsân-ı Kâmil, Fenâ- Beka (fenâ-fi-llah, fenâ-fi-r-resûl, fenâ-fi-l-pîr) Seyr ü Süluk, tarikat, silsile, pîr, mürid, derviş, âdâb ve erkân vb. tasavvuf terimlerinin tanımı bunların sufiyâne şiirlerde kullanımı. Tasavvuf nazariyeleri, mutasavvıf şairler ve eserleri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam