Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TASAVVUFİ HALK EDEBİYATI II
Code
TDE360
Course Info
Mistisizm, tasavvuf, sûfi, mutasavvıf kavramları. İlâhi Aşk, Cezbe, Vahdet-i Vücûd, İnsân-ı Kâmil, Fenâ- Beka (fenâ-fi-llah, fenâ-fi-r-resûl, fenâ-fi-l-pîr) Seyr ü Süluk, tarikat, silsile, pîr, mürid, derviş, âdâb ve erkân vb. tasavvuf terimlerinin tanımı bunların sufiyâne şiirlerde kullanımı. Tasavvuf nazariyeleri, mutasavvıf şairler ve eserleri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam