Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
KARAHANLI TÜRKÇESİ
Code
TDE353
Course Info
Karahanlı Türkçesinin Türk dili tarihi içindeki yeri. Karahanlıların tarihi. Karahanlı Türkçesinin ses ve şekil bilgisi  özellikleri. Kaşgar ve Balasagun edebi merkezleri. Karahanlı döneminin edebi metinleri ve bu metinler  üzerinde çalışmalar.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam