Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
YENİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ İNCELEMELERİ
Code
TDE284
Course Info
Edebiyat tarihçiliğinde yöntemler. Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye, Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi gibi edebiyat tarihlerinin içerik ve yöntem bakımından değerlendirilmesi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam