Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
XIII.-XV. YÜZYIL KLASİK TÜRK EDEBİYATI NESRİ
Code
TDE275
Course Info
13. yüzyılın başlarından itibaren yazılmış mensur edebi eserleri gözden geçirme; dönemin dil özellikleri üzerinde durma; Arapça ve Farsça’nın dilimiz üzerindeki etkisi; Arapça ve Farsça’dan geçen kelime ve kavramların tahlili; 13. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın sonlarına kadar iki asırlık dönemde yazılmış olan Tevarih-i Al-i Osman, Battalname, Danişmendname, Tazarruname gibi eserlerden seçme metinlerin okunması; döneminde ve daha sonraki asırlarda iz bırakmış eserlerin tanıtılması; nesrin yüzyıllara göre değişimi.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam