Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRK DİLİ TARİHİ-I
Code
TDE263
Course Info
Türk dilinin tarihi gelişim aşamaları. Dil, lehçe, şive ve ağız terimlerinin kullanımlarındaki farklılıklar ve bu konudaki tartışmalar. Eski Türkçeden Orta Türkçeye Türk dilinin tarihi seyri.  Dönemlerin genel özellikleri ve birbirinden ayrılan yönleri.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam