Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ANONİM HALK EDEBİYATI NESRİ II
Code
TDE260
Course Info
Halk hikâyeleri, fıkra, atasözleri-deyimler, alkış-kargışlar ve bunların tür, muhteva, dil ve üslup özellikleri. Bu türlerin birbirleriyle olan ilişkisi, örnek metinler.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam