Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (HİKÂYE VE ROMAN)
Code
TDE258
Course Info
Yenileşme devri Türk edebiyatında Servet-i Fünun dönemi hikâye ve roman anlayışı hakkında bilgi. Nesir yönüyle Servet-i Fünun edebiyatı. Servet-i Fünun nesrinin şekil, dil, üslup ve muhteva özellikleri. Servet-i Fünun kuşağının tanınmış yazarları.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam