Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-II
Code
TDE254
Course Info
Osmanlı döneminin çeşitli evrelerine ait manzum ve mensur eserlerden metin okumaları. El yazması manzum ve mensur metinler üzerine okuma alışkanlıklarının kazandırılması. Osmanlı Türkçesinde kullanılan Arapça kelime gruplarıyla ilgili kurallar.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam