Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
OSMANLI TÜRKÇESİ GRAMERİ-I
Code
TDE253
Course Info
Osmanlı Türkçesinin çeşitli evrelerinden seçilmiş Osmanlı Türkçesine ait manzum ve mensur eserlerden metin okuma çalışmaları ve kelime tahlilleri, Osmanlı Türkçesi çalışmaları ve kelime tahlilleri, Osmanlı Türkçesinde kullanılan Farsça kelime gruplarıyla ilgili kurallar.
Credit
2
ECTS
4
Design ~GAÜN WebTeam