Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
GENEL VE MESLEKİ ETİK
Code
GME100
Course Info
Meslek etiği kavramı, mesleki etik ilkeler, mesleğe bağlılık, iş hayatında etik ve etik dışılık, iş hayatında etik ilkeler, yönetimde etik ve etik dışı davranışlar, ahlaki karar alma yapısı, iş yerinde etik olmayan davranışların çözümlenmesi, etik olmayan davranışların önlenmesi, iş yerinde etik davranışlara örgüt kültürünün etkisi, iş yerinde etik bir iklim oluşturulması, iş yerinde meslek etiğine uygun ortamda çalışma ve iş ahlakına uygun koşulların iş ve iş yerine etkisi.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam