Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKÇE KOMPOZİSYON-II
Code
TDE164
Course Info
Anlatım biçimleri (açıklayıcı, kanıtlayıcı, tasvirci, hikâye yoluyla anlatım, manzum anlatım), yazma öğretim yöntemleri, genel anlatım bozuklukları, yazı türleri (öz geçmiş, dilekçe, mektup, telgraf, rapor, karar, ilân (duyuru), tutanak, tebliğ (bildiri), resmî yazılar), öğretici metinler, (eleştiri, deneme, fıkra, köşe yazısı, sohbet, röportaj, gezi yazısı, anı (hatıra), günce, biyografi), edebî türler, edebî metnin unsurları, seçilmiş yazılarda yazılı anlatım çalışmaları; tema incelemesi; eleştiri yazma çalışmaları; inceleme yazılarının giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin oluşturulması.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam