Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
ANONİM HALK ŞİİRİ
Code
TDE160
Course Info
Anonim halk şiirinde tür (türkü, ağıt, vd.)  ve şekil (koşma, mani, vd.) bilgisi ile bu türlerin oluşum, işlev ve yapısal özellikleri.
Credit
2
ECTS
3
Design ~GAÜN WebTeam