Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-II
Code
TDE154
Course Info
Osmanlı Türkçesinin çeşitli evrelerinden seçilmiş Osmanlı Türkçesine ait manzum ve mensur eserlerden metin okuma çalışmaları. Osmanlı Türkçesi dönemi metinlerinin ses ve şekil özelliklerinin, Türk dili tarihi içindeki yeri bakımından metinler üzerinden tanıtılması. Arapça ve Farsça kelime gruplarının Osmanlı Türkçesinde kullanılış şekillerinin tanıtılması.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam