Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKÇE KOMPOZİSYON-I
Code
TDE163
Course Info
Eğitimde yazılı ve sözlü anlatım sorunları ve çözüm yolları, iletişim ve dil, dil ve millî kültür, anlama ve anlatma, okuma, okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi, çeşitli okuma becerileri ve teknikleri; eleştirel okuma, okuma ve not alma, okuduğunu transfer etme, okumanın diğer öğrenme biçimleriyle ilişkisi, hızlı okuma ve hızlı okuma teknikleri, anlama, yazma, yazılı anlatım, yazılı anlatımda başarılı olmanın yolları, yazılı anlatımda plânlama, yazı tekniklerine göre bir metnin düzenlenmesi, metnin dili, paragraf ve paragraf oluşturma konuları.
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam