Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
OSMANLI TÜRKÇESİNE GİRİŞ-I
Code
TDE153
Course Info
Arap harfleri ve bu harflerin ses özellikleri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça kelimelerin tanıtılması ve bu dillere ait genel gramer kurallarının öğretilmesi. Türkçe kelimeler ile yabancı kelimelerin imlası arasındaki farklılıklar. Osmanlı Türkçesiyle örnek metinler yazılması ve metin okuma alıştırmaları.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam