Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
DEPARTMENT OF TURKISH LANGUAGE AND LITERATURE 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
Course Details
Course Title
TÜRKİYE TÜRKÇESİ (SES BİLGİSİ )
Code
TDE151
Course Info
Dillerin oluşumu, kültür ve dil, dil grupları, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, dilin kolları; ağız, şive ve lehçe hakkında bilgiler. Türkiye Türkçesindeki kelimelerin ses özellikleri, ünlüler, ünsüzler, ses uyumları, ünsüz benzeşmeleri, Türk dilindeki ses hadiseleri ve ses değişmeleri.
Credit
4
ECTS
5
Design ~GAÜN WebTeam