Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
TDP DUYURUSU 18 October 2017
TDP DUYURUSU 09 October 2017
Desen I Malzeme Listesi 21 September 2017
Final Programı 15 May 2017
Course Details
Course Title
DÜNYA MİTOLOJİLERİ I
Code
RES-351
Course Info
Klasik Yunan mitolojisi hakkında, mitoslar, tanrılar, yarı tanrılar ve mitolojik kahramanlar hakkında bilgi kazandırılır. 
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam