Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
DÜŞÜNCE TARİHİ
Code
RES-242
Course Info
Ders kapsamında; felsefi düşüncenin oluşum evreleri, özgür düşüncenin doğabilmesi için gerekli şartların sorgulanması, ampirik yöntem, logic yöntem, canlı doğacılık, akış felsefesi, diyalektik, gizemcilik, maddecilik, insan felsefesi, Sokrates ve okulları, Platon, Aristoteles, Stoa Okulu, Din Felsefesi, Aziz Augustinus, Tasavvuf, Skolastik, İslam alimleri, Rönesansta sanatçı düşünürler, Descartes ve Skolastiğin yıkılışı, Rasyonalist dünya görüşü, Fransız Aydınlanmacıları, Kant ve Alman İdealizmi, 19. yüzyıl ideolojileri, 20. yüzyıl düşünce akımları incelenir. 
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam