Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
TDP DUYURUSU 18 October 2017
TDP DUYURUSU 09 October 2017
Desen I Malzeme Listesi 21 September 2017
Final Programı 15 May 2017
Course Details
Course Title
DÜŞÜNCE TARİHİ
Code
RSM210
Course Info
Ders kapsamında; felsefi düşüncenin oluşum evreleri, özgür düşüncenin doğabilmesi için gerekli şartların sorgulanması, ampirik yöntem, logic yöntem, canlı doğacılık, akış felsefesi, diyalektik, gizemcilik, maddecilik, insan felsefesi, Sokrates ve okulları, Platon, Aristoteles, Stoa Okulu, Din Felsefesi, Aziz Augustinus, Tasavvuf, Skolastik, İslam alimleri, Rönesansta sanatçı düşünürler, Descartes ve Skolastiğin yıkılışı, Rasyonalist dünya görüşü, Fransız Aydınlanmacıları, Kant ve Alman İdealizmi, 19. yüzyıl ideolojileri, 20. yüzyıl düşünce akımları incelenir. 
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam