Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Course Details
Course Title
ESTETİK I
Code
RES-231
Course Info
Estetik kavram ve kuramının tarihsel süreçte değişerek karşılık bulduğu anlamlar, biçimsel dayanakları, sanat disiplini içindeki yeri ve önemi, farklı disiplinlerle ve sanat felsefesi ile olan bağlantısı genel olarak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.  
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam