Gaziantep University

GAZİANTEP UNIVERSITY

Türkçe
RESİM BÖLÜMÜ 
HOMEPAGE
Announcements / Documents
TDP DUYURUSU 18 October 2017
TDP DUYURUSU 09 October 2017
Desen I Malzeme Listesi 21 September 2017
Final Programı 15 May 2017
Course Details
Course Title
ESTETİK I
Code
RSM207
Course Info
Estetik kavram ve kuramının tarihsel süreçte değişerek karşılık bulduğu anlamlar, biçimsel dayanakları, sanat disiplini içindeki yeri ve önemi, farklı disiplinlerle ve sanat felsefesi ile olan bağlantısı genel olarak bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.  
Credit
2
ECTS
2
Design ~GAÜN WebTeam